fbpx

Praktijk voor bekkenfysiotherapie

Patiënten van Bekkenpuls dienen de algemene voorwaarden te accepteren en te handelen naar de gestelde voorwaarden.

Huisregels, Hygiëne en Veiligheid

 • Voor het maken van een afspraak wordt gebeld met de balie van het Spectrum Leeuwarden of via de website www.bekkenpuls.nl.
 • De patiënt dient indien daar toe verzocht, twee eigen handdoeken mee te brengen.
 • De patiënt meldt zich indien mogelijk aan de balie en neemt plaats in de wachtkamer van de locatie waar u uw afspraak heeft.
 • In verband met de hygiëne in de behandelruimte is het wenselijk dat u voor de behandeling een bad of douche neemt.
 • De bekkenfysiotherapeut handelt volgens; ’ Het hygiënisch protocol bekkenfysiotherapie’ (ter inzage aanwezig).
 • U bent verplicht zaalschoenen te dragen bij therapie in de oefenzaal.
 • De patiënt dient zich volgens de algemeen geldende fatsoensnormen te gedragen.
 • Er geldt een rookverbod binnen alle locatie van waaruit Bekken Impuls werkzaam is.
 • Bekkenpuls behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.
 • Bekkenpuls is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen op de volgen van de medewerkers van de locatie waar u aanwezig bent of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie).

Privacyreglement

 • Uw bekkenfysiotherapeut houdt - om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren - registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op Persoonsregistratie van toepassing.
 • De baliemedewerksters van het Spectrum Leeuwarden, hebben toegang tot uw NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens. Zij hebben ook geheimhoudingsplicht.
 • Voor het bijwonen van een behandeling door een stagiaire van de opleiding bekkenfysiotherapie (SOMT), zal vooraf uw toestemming worden gevraagd.
 • De stagiaire heeft toegang tot uw medisch dossier. De stagiaire heeft tevens geheimhoudingsplicht.
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u daarvoor toestemming geeft.
 • U heeft het recht de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.
 • Indien u van mening bent dat Bekkenpuls niet correct met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Klachtenregeling

 • Bij klachten wordt een klachtenregistratieformulier ingevuld.
 • De cliënt wordt geïnformeerd over de afhandeling van de klacht.
 • Bekkenpuls is aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van het KNGF.
 • Bekkenpuls stelt de aansprakelijkheidsverzekering op de hoogte als de cliënt vraagt om een schadevergoeding.

Betalingsregeling

 • De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van, de aan de cliënt of namens de cliënt verleende diensten.
 • Mocht de cliënt onvoldoende of bij een niet gecontracteerde verzekeraar verzekerd zijn voor bekkenfysiotherapie dan dient er per behandeling contant afgerekend te worden (kijk onder praktijk info bij vergoedingen).
 • Wanneer behandelingen vallen onder een overeenkomst, dan worden deze behandelingen altijd rechtstreeks volgens de gemaakte afspraken bij de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.
 • Indien u bij verhindering ten minste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Aanmelden afspraak

Nieuwe patiënten kunnen zich eenvoudig online aanmelden via ons patiëntenportaal, waarna wij u zullen bellen voor het maken van een afspraak.
(kies tabblad inschrijven)

aanmelden afspraak

Heeft u vragen?

Mail, bel of stuur een whatsapp 

whatsapp06-36046497

 

Wij houden ook telefonisch spreekuur