Praktijk voor bekkenfysiotherapie

Vergoedingen

Vergoedingen zorgverzekeraar 2013

Bekkenfysiotherapie wordt sinds 1 januari 2004 niet meer uit de basisverzekering, maar uit de aanvullende verzekeringen vergoed.

Omdat elk aanvullend pakket andere verzekeringsvoorwaarden kent, is het raadzaam in de polisvoorwaarden de vergoedingen die u krijgt voor (bekken)fysiotherapie na te kijken.
Controleer in uw aanvullende polis hoeveel behandelingen u uit uw aanvulling vergoed krijgt. Houdt u daarbij rekening met eventuele fysiotherapeutische behandelingen die u elders heeft ondergaan

Alleen de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie, voor het behandelen van klachten van urine-incontinentie, worden wel vergoed vanuit de basisverzekering.

Let op dat vergoeding vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraar wordt verrekend met uw eigen risico.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent of reeds uw vergoeding uit de aanvulling hebt opgebruikt zult u van ons een rekening ontvangen

Rekening

Bekken Impuls heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. U krijgt alleen een rekening van ons indien:

  • u een restitutie polis heeft
  • u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie
  • u al het aantal behandelingen waarvoor U aanvullend verzekerd bent op jaarbasis al hebt overschreden

De in rekening gebrachte kosten zijn:

Bekkenfysiotherapie:  47 euro per zitting 
Bekkenfysiotherapie aan huis: 60 euro per zitting

Inschrijven / contact

Nieuwe patiënten kunnen zich eenvoudig online inschrijven via ons patiëntenportaal, waarna wij u zullen bellen voor het maken van een afspraak. Heeft u vragen? Neem contact met ons op.